Dom rekolekcyjny EMAUS
w Koniakowie

Przed Nami Małżeństwo - kurs dla narzeczonych

18 - 20 Marzec

Rekolekcje prowadzi Zapisy na stronie: http://przednamimalzenstwo.pl/

Kursy PNM odbywają się w 7 miastach Śląska oraz wyjazdowo w domu Emaus (Koniaków).
Są 2 formy nauk: weekendowe i cotygodniowe (6 spotkań). Weekendowe trwają 2 dni (po ok. 7 godzin). Narzeczeni słuchają konferencji oraz pracują ze sobą warsztatowo.  W ramach kursu przeżywamy wspólną modlitwę oraz Eucharystię. Narzeczeni otrzymują odpowiednie zaświadczenia z ukończenia nauk przedmałżeńskich. Warunkiem przyjęcia na kurs jest potwierdzenie udziału na wszystkich zajęciach. Po kursie, narzeczeni są zobowiązani do 3 wizyt w poradni życia rodzinnego. Ponieważ w czasie weekendu jest okazja do spowiedzi, Eucharystia oraz modlitwa narzeczonych nauki zawierają w sobie dzień skupienia.


Kontakt / Zgłoszenia:

Zapisy przyjmuje:

Zapisy na stronie: http://przednamimalzenstwo.pl/

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Dom Rekolekcyjny Kościoła Domowego Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, siedziba: 43-474 , Koniaków 290.